tr

Lisanssız Üretim Santrali Kurmak İsteyen Sanayi ve Tarımsal Sulama Amaçlı Tesisler İçin Kanun Değişikliğine Gidildi.

Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişikliğe gidilerek; sanayi tesisleri, tarımsal sulama amaçlı tesisler ile belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurma hakkı verildi. Değişiklik öncesinde bu kapsamda kurulacak üretim tesislerinin kurulu gücü bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü kadar olabiliyordu.

Diğer abone gruplarında ise mevcut uygulama devam etmekte olup bu aboneler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmaya devam edecekler.

Yapılan düzenleme sonucu 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler başlıklı 14’üncü maddesinin g bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

g) (Ek:25/11/2020-7257/35 md.) (Değişik:5/3/2022-7381/27 md.) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi

Söz konusu değişiklik 8 Mart 2022 SALI tarih ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.